Nieuwsbrief

Oude Schrieksebaan 89
2820 Bonheiden

Kromveld Kromveld gebruikt cookies om uw website ervaring te verbeteren. Meer info
OK

Clubreglement

We willen met alle leden open en transparant communiceren hoe het eraan toe gaat zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.
Overigens, duidelijke afspraken maken vaak de beste vrienden! Hoe kan je een terrein reserveren… Kan je ook spelen met gastspelers… Welke events hebben voorrang op vrij spelen… Deze en nog enkele andere punten vind je terug in ons clubreglement.

Algemeen clubreglement 2022

Alle clubleden verklaren zich bij inschrijving akkoord met alle onderstaande punten (afspraken)

Procedure om zomerlid te worden van TC Kromveld

Om lid te kunnen worden van onze club moet je:

 1. elektronisch inschrijven (via homepage www.kromveld.be > rubriek “zomer lidmaatschap”)
 2. akkoord verklaren met het clubreglement 2022 (via elektronische inschrijving)
 3. het lidmaatschap tijdig betalen op rekening BE08 3631 0739 5713 (ref: naam/namen + zomerlid 2022)

je kan pas gebruik maken van onze terreinen indien de 3 vermelde punten in orde zijn gebracht
(leden die een van bovenstaande punten niet in regel hebben gebracht worden beschouwd als “niet lid”)

Voordelen lidmaatschap TC Kromveld

 • onbeperkt spelen van 01/04/2022 t.e.m. 30/09/2022
 • automatische aansluiting bij de federatie Tennis Vlaanderen uitgezonderd leden via een abonnement
 • verzekering tegen gebeurlijke ongevallen
 • gratis indoortennis alleen in geval van onbespeelbare terreinen (regen) en i.f.v. de beschikbaarheid
 • vrije deelname aan de talrijke clubevents
 • alle leden & abonnementen kunnen gebruik maken van ons electronisch reservatiesysteem

Elektronisch reservatiesysteem

 • online reservatie kan via de thuiscomputer of op de club via centrale reservatie computer (in clubhuis)
 • alle zomerleden kunnen hun reservatie zelf ingeven via de pascode op hun VTV-kaart
 • telefonisch reserveren is niet mogelijk
 • alle leden kunnen als titularis max. 2 terreinen/week vastleggen (in combinatie met andere leden kan je uiteraard veel    meer reservaties maken >>> dan worden de medespelers “titularis”)
 • volgens de beschikbaarheid van vrije terreinen kan er wekelijks meer gespeeld worden (reservatie ter plaatse)
 • spelers die misbruik maken van het reservatiesysteem (door andere clubleden zonder hun medeweten en/of goedkeuring op te geven als medespeler) worden beschouwd als “niet lid” en betalen alsnog hun terrein

Regeling indoortennis bij regenweer

 • alle zomerleden/abonnementen kunnen alleen in geval van ONBESPEELBAARHEID VAN DE TERREINEN (bij  plassen) gratis indoor verder spelen
 • té koude/warme temperaturen of felle wind kunnen nooit aanleiding geven tot gratis indoor tennis !!!
 • kies je bij bespeelbare terreinen toch voor indoortennis dan betaal je 8€/ter/u

Voorrang interclub – tennisschool – clubevents

Alle onderstaande clubactiviteiten hebben (tijdelijk) voorrang op alle zomerleden:

 • INTERCLUB: tijdens maanden april + mei + juni
  woe. 14.30-19.00 / zat. 14.00-19.00 / zon. 10.00-17.00
  het aantal bezette terreinen is afhankelijk van het aantal te spelen matchen
  de kalender met alle speeldagen zal vooraf duidelijk uithangen in het clubhuis
 • FOCUS TENNIS- & PADELSCHOOL (april – mei – juni)
 • VTV-TORNOOIEN
  zomer enkeltornooi (01-10/07 van 1000-2400u)
  herfst dubbel tornooi (03-11/09 van 1800-2400u)
 • TENNIS- & SPORTWEKEN (zomermaanden)
 • CLUBEVENTS

De club zal – behoudens overmacht – wel steeds een minimum aantal terreinen ter beschikking houden voor de eigen zomerleden die wensen te spele

Regeling “Spelen met niet-leden”

Dit is mogelijk mits volgende afspraak:

 • ieder niet lid betaalt zijn deel van het terrein (enkel 9,00€/u – dubbelspel 5,00€/u)
 • de zomerleden zijn medeverantwoordelijk voor het betalen van deze bijdrage
 • bij niet naleving van deze afspraak zal 18€/ter in rekening worden gebracht

Een niet lid kan NOOIT GRATIS spelen op onze club

Voorrang Kromveld zomerleden

(op vrijgekomen winter reservaties)

 • alle zomerleden kunnen als enigen van 01/05 tot 01/06 een optie nemen op ieder vrijgekomen uur
 • de vorige titularissen worden via mail op de hoogte gebracht van deze optie
 • zonder tegenantwoord zal het vrijgekomen terrein defintief toegezegd worden aan de zomerleden die hierop een optie hebben genomen

M.a.w. alle zomerleden van TC Kromveld hebben voorrang om de vrijgekomen terreinen te reserveren

Openingsuren club + bardienst

De club zal steeds open zijn op onderstaande dagen/uren:

 • weekdagen: maandag 10-23u / dinsdag 13-23u / woensdag 13-23u / donderdag 10-23u / vrijdag 13-23u
 • weekend: zaterdag 09-19u / zondag 10-19u

Bij beperkte reservaties (vooral overdag) is er geen garantie van bardienst (kleedkamers – toiletten zijn wel bereikbaar).

Alle gevallen van betwisting

Alleen het clubbestuur zal beslissen over mogelijke gevallen van betwisting

Diversen

 • alle terreinen moeten na het speeluur steeds geveegd en netjes achtergelaten worden (versleten ballen, blikjes, flessen, lege tuben >>> in de vuilbakken )
 • vegen gebeurt best in een ruime concentrische cirkel (van buiten naar binnen)

Grensoverschrijdend gedrag

Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik. Een aangesloten lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op de raad van bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Vragen? Contacteer ons gerust.